Лояалти шийдлүүд

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа бүхий л төрөлийн бизнесд ашиглаж болохуйц лояалти шийдлүүдийг бид танд санал болгож байна.

U-point-д нэгдэх
U-point лояалти
U-point гэж юу вэ?
Үнэнч хэрэглэгчдийг бий болгох, тэдгээрийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх, хэрэглэгчдээ илүү танихад тус болох бүхий л төрлийн урамшуулал, идэвхжүүлэлтийн системүүдийг агуулсан НЭГДСЭН ЛОЯАЛТИ хөтөлбөр юм.
Танд үүсэх боломж
  • Нийт 700 мянга гаруй хэрэглэгчээс та өөрийн бизнесийн үнэнч хэрэглэгчийг нэмэгдүүлэх боломжтой.
  • 60+ үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагуудтай хамтран нэгдсэн урамшууллаар хэрэглэгчээ урамшуулах боломжтой.
  • Бэлэн лояалти систем ашигласнаар цаг хугацаа, хөгжүүлэлтийн зардлыг хэмнэх боломжтой.
Бүтээгдэхүүний лояалти
Үйлдвэрлэгч, импортлогч өөрийн бүтээгдэхүүнийг U-Point оноотой болгосноор эцсийн хэрэглэгчтэй шууд холбогдон урамшуулах, судлах, таних боломж нээгдэж байна.
Хялбар

U-Point-д нэгдсэн Супермаркет, 6 8 нэрийн дэлгүүрүүдээс таны бүтээгдэхүүнийг худалдан авсан хэрэглэгч нэмэлт үйлдэлгүйгээр U-Point оноо цуглуулан, өөрийн хүссэн үйлчилгээг сонгон зарцуулах боломжоор хангагдана.

Урамшуулал, идэвхжүүлэлт

Даалгавар биелүүлэх, хүрд эргүүлэх, цол нэмэх зэрэг сонирхолтой урамшуулалт хөтөлбөрт зориулсан бэлэн шийдлүүдийг ашиглан шинэ бүтээгдэхүүн таниулах, борлуулалтаа нэмэгдүүлэх, давтан худалдан авалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих боломжтой.

Молл лояалти
Худалдааны томоохон төвүүд нь “Mall loyalty”-г түрээслэгч нартайгаа хамтран хэрэгжүүлснээр хэрэглэгчийн тухайн төвд үйлчлүүлэх хугацааг уртасгаж нэг доороос цогц үйлчилгээ авах хэрэглэгчийн хэрэгцээг биелүүлдэг.
Танд үүсэх боломжууд
  • Хэрэглэгчийн худалдааны төвд өнгөрүүлэх хугацааг уртасгах, ингэснээр тухайн хэрэглэгчид олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ санал болгох боломжтой.z
  • Худалдааны төв доторх хамтарсан үйлчилгээ бүтээгдэхүүнийг цаг алдалгүй хэрэглэгчдэд санал болгох.
  • Худалдааны төвийн нэгдсэн урамшуулал зарлахад таны цаг хугацаа, зардлыг хэмнэнэ.
Ажилтны лояалти
Танай байгууллага “Ажилтны лояалти” хөтөлбөрт нэгдсэнээр U-Point-д нэгдсэн томоохон гишүүн байгууллагуудаар дамжуулан өөрийн ажилтнаа урамшуулах боломжтой бөгөөд U-Point лояалти системийг ашиглан ажилтан нэг бүрд чиглэсэн идэвхжүүлэлт урамшууллыг хэрэгжүүлэх боломжтой.
Илүү үнэ цэнэ
Ажилтнууддаа илүү үнэ цэнийг U-Point-н ажилтны лояалти үйлчилгээгээр олго. Хүний нөөцийн бодлогоо дэмжиж, ажилтнууддаа шинэ түвшинд халамжилж, байнгын харилцаа холбоог тогтоох гүүр болгон ашиглаарай.
Лояалти шийдлүүд
Танай байгууллагад тохирох лояалти шийдлүүд
U-Point лояалти

Хэрэглэгчдээ урамшуулах хамгийн хүртээмжтэй лояалти хөтөлбөр

Дэлгэрэнгүй
Бүтээгдэхүүний лояалти

Үйлдвэрлэгч, импортлогч нарт зориулсан бүтээгдэхүүнээ таниулах, борлуулалтын урсгалыг дэмжих үйлчилгээ

Дэлгэрэнгүй
Молл лояалти

Томоохон худалдааны төвийн хэрэглэгчдийг татах, урамшуулах лояалти хөтөлбөр

Дэлгэрэнгүй
Ажилтны лояалти

Өөрийн ажилчдыг хялбар, шуурхай, олон төрлийн аргаар халамжлах лояалти хөтөлбөр

Дэлгэрэнгүй