banner

Мэдээ 2023/09/15

Let’s EAT

U-Point-той 10 ресторанаар 5 удаа үйлчлүүлэхэд 10,000 upoint оноо бэлэглэх урамшуулал эхэллээ.

Рестораны тус бүрийн хаяг, онцлох хоолны мэдээллийг U-Point application дээрээс харах боломжтой шүү.

banner

🍭 Даалгаврыг 1 хэрэглэгч 2 удаа биелүүлэх боломжтой.

🍭 1 ресторанаас өдөрт 1 удаа даалгаврын 1 шат ахих боломжтой.

🍭 Үйлчлүүлсэн тоог тоолохдоо 5,000₮-с дээш худалдан авалтыг тоолно.

🍭 Урамшуулал 10-р сарын 30-ний өдрийг дуустал үргэлжилнэ.

Бусад мэдээ