Сонгон шалгаруулалт

1

Анкет бөглөх

  • Бүх асуултанд бүрэн зөв хариулаарай
  • Сонгон шалгаруулалтын тухай таны утасны дугаар и-мэйл хаягаар мэдэгдэх тул анкетаа илгээхээс өмнө холбоо барих мэдээллээ дахин нэг шалгаарай.
2

Шалгалт өгөх

  • Мэргэжлийн шалгалт
  • Нэмэлт даалгавар
3

Та ярилцлаганд ирэхдээ

  • Сонирхож буй ажлын байр болон бизнесийн онцлогийн талаар судлаарай
  • Чөлөөтэй байж хүсэл тэмүүллээ харуулаарай